EAW

EAW (USA) 1978, được thế giới biết đến 1 trong số TOP5 thương hiệu loa Pro đẳng cấp nhất thế giới. Cách mạng đột phá với ADAPTIVE, nhiều series huyền thoại KF, SB, QX

www.eaw.com

EAW
EAW _ VFR159i

EAW _ VFR159i

Price: 48,100,000 đ/chiếc
Flash sale: 35,100,000 đ/chiếc

Giao hàng khoảng120 ngày, Số lượng đặt hàng từ 20 chiếc trở lên

EAW _ VFR129i

EAW _ VFR129i

Price: 42,300,000 đ/chiếc
Flash sale: 30,900,000 đ/chiếc

Giao hàng từ khoảng 120 ngày, Số lượng đặt hàng từ 20 chiếc trở lên

EAW _ RL15 (V2B)

EAW _ RL15 (V2B)

Price: 84,200,000 đ/Chiếc
Flash sale: 56,200,000 đ/Chiếc
EAW _ SMS5

EAW _ SMS5

Price: 12,500,000 đ/Chiếc
Flash sale: 5,990,000 đ/Chiếc
EAW _ RL18S (V2B)

EAW _ RL18S (V2B)

Price: 99,990,000 đ/Chiếc
Flash sale: 70,300,000 đ/Chiếc
EAW _ RS121 (V2B)

EAW _ RS121 (V2B)

Price: 27,900,000 đ/Chiếc
Flash sale: 23,300,000 đ/Chiếc

How Can We Help?

If you have an Pro audio / AV Integration project, whether that’s a Live Event or an Installation, and would like some expert advice or interested in a demo, please register your details